Praktyka Ortodontyczna Małgorzata Baka

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Baka z siedzibą Matki Teresy z Kalkuty 5 lok. 1, 19-300 Ełk.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności dla celów: profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem (w szczególności: dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, dostawcy usług archiwizacyjnych, pracownie protetyki stomatologicznej),
  3. osoby upoważnione przez pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku, uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

RENTGEN - pantomograf z przystawką do zdjęć cefalometrycznych


Leczenie ortodontyczne - nagranie archiwalne


Rozumiemy, że każdy pacjent ma inne podejście do problemu leczenia ortodontycznego, szczególnie pod względem emocjonalnym. Dlatego każdego pacjenta traktujemy indywidualnie.

Pozdrawiam
Małgorzata Baka z Zespołem

 

Ełk, ul. Matki Teresy z Kalkuty 5 lok. 1

mapa

Pn 10:00 – 16:00
Wt 10:00 – 16:00
Śr 10:00 – 16:00
Cz 10:00 – 16:00
Pt 10:00 – 16:00

Godziny rejestracji telefonicznej

Rejestracja odbywa się tylko drogą telefoniczną

od poniedziałku do piątku
w godz 10:00 – 16:00

tel. 87 732 58 81
tel. 87 732 58 82
tel. 505 090 445
email: ortodonta_inbox@onet.pl

Praktyka Ortodontyczna - Małgorzata Baka